CXLVII, I

Motie-Verkerk (ChristenUnie) c.s. over deepfaketechnologieIn deze motie wordt de regering verzocht of een verbod op het gebruik van en / of de toegang tot deepfaketechnologie voor burgers rechtstatelijk haalbaar is, invoerbaar is, en handhaafbaar is.Kerngegevens

nummer CXLVII, I
ingediend 21 maart 2023
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Op 21 maart 2023 aangehouden. Nader aangehouden op 11 juli 2023 en op 3 oktober 2023 vervallen op basis van artikel 67, eerste lid van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) M.J. Verkerk (ChristenUnie)
mede ondertekend door M.A. de Blécourt-Wouterse (VVD)
D.J.H. van Dijk (SGP)
G. Prins (CDA)
J. Recourt (PvdA)
G.V.M. Veldhoen (GroenLinks)
dossier(s) Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid (CXLVII)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)