CXLVII, E

Motie-Veldhoen (GroenLinks) c.s. over de instelling van een vaste Kamercommissie Digitale ZakenIn deze motie spreekt de Kamer uit dat het wenselijk is in de volgende Kamerperiode een vaste Kamercommissie Digitale Zaken in te stellen.Kerngegevens

nummer CXLVII, E
ingediend 21 maart 2023
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Op 28 maart 2023 aangehouden en op 11 juli 2023 vervallen op basis van artikel V van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) G.V.M. Veldhoen (GroenLinks)
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
J. Recourt (PvdA)
dossier(s) Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid (CXLVII)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)