CXLVII, G

Motie-Prins (CDA) c.s. over geautomatiseerde besluitvorming met een hoge impact op mensenrechtenIn deze motie wordt de regering verzocht ervoor te zorgen dat ook de inzet van geautomatiseerde besluitvorming met een hoog impact op de mensenrechten voortaan vooraf aan de Tweede en Eerste Kamer wordt voorgelegd.Kerngegevens

nummer CXLVII, G
ingediend 21 maart 2023
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Op 28 maart 2023 aangehouden en op 11 juli 2023 vervallen op basis van artikel V van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) G. Prins (CDA)
mede ondertekend door M.A. de Blécourt-Wouterse (VVD)
B.O. Dittrich (D66)
A.M.V. Gerkens (SP)
H. Otten (Otten)
J. Recourt (PvdA)
G.V.M. Veldhoen (GroenLinks)
dossier(s) Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid (CXLVII)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op 11 april 2023 de brief van de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering inzake deze motie over geautomatiseerde besluitvorming met een hoge impact op mensenrechten besproken (EK CXLVII, K met bijlage). De commissie wenst in te gaan op het aanbod van de staatssecretaris om op een nader te bepalen datum in dialoog te treden over de waarborging bij geautomatiseerde besluitvorming.