34.972 / 35.868, AD

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over de Europese digitale identiteitIn deze motie spreekt de Kamer uit dat verdere stappen richting een Europese digitale identiteit onwenselijk zijn en de Nederlandse regering hiervan moet afzien.Kerngegevens

nummer 34.972 / 35.868, AD
ingediend 21 februari 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 21 maart 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV, SGP, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop stemden voor.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Novelle Wet digitale overheid (35.868)
Wet digitale overheid (34.972)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 17 maart 2023 het verslag van een schriftelijk overleg (EK 34.972 / 35.868, AF met bijlagen) met de staatssecretaris van BZK inzake de brief van de staatssecretaris van 3 maart 2023 (EK 34.972 / 35.868, AE met bijlagen) over juridische analyses van de Landsadvocaat inzake de reikwijdte van de eIDAS-verordening en de open source-eis uitgebracht.