36.200, AB

Motie-Crone (PvdA) c.s. over het aanbieden van lange termijn contracten in de energiesectorIn deze motie wordt de regering verzocht er alles aan te doen samen met de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) en in overleg met de energieleveranciers, dat er langetermijncontracten kunnen worden aangeboden en het parlement uiterlijk in het eerste kwartaal 2023 over de voortgang te informeren.Kerngegevens

nummer 36.200, AB
ingediend 22 november 2022
bij de Algemene financiële beschouwingen
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 29 november 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De VVD-fractie stemde tegen.
indiener(s) F.J.M. Crone (PvdA)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
F. Karimi (GroenLinks)
A.C.M. Raven (OSF)
H.J.J. Talsma (ChristenUnie)
dossier(s) Miljoenennota 2023 (36.200)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
uitvoeringsstatus uitgevoerd


Uitvoering