35.608, M

Motie-Van Dijk (SGP) c.s. over een novelle inzake geborgde zetels voor het bedrijfslevenIn deze motie worden de initiatiefnemers verzocht middels een novelle het initiatiefwetsvoorstel zodanig aan te passen dat ook het bedrijfsleven per waterschap twee geborgde zetels krijgt.Kerngegevens

nummer 35.608, M
ingediend 21 november 2022
behandelstatus ingediend
toelichting behandelstatus Op 22 november 2022 bleken na een hoofdelijke stemming de stemmen te staken, 34 leden (Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, SGP, CDA en VVD) stemden voor en 34 leden (OSF, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, PVV, ChristenUnie, 50PLUS, FVD, Fractie-Frentrop) stemden tegen. Op 29 november 2022 na een nieuwe hoofdelijke stemming over deze motie verworpen. VVD, CDA, Fractie-Nanninga, SGP, FVD, Fractie-Otten, Fractie-Frentrop stemden voor.
indiener(s) D.J.H. van Dijk (SGP)
mede ondertekend door J.J. Atsma (CDA)
H.A. Berkhout (Nanninga)
T. Klip-Martin (VVD)
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Bromet en Tjeerd de Groot over schrappen geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen (35.608)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)