36.177

Tweede incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 inzake personele inzet voor crisisopvangDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022 (35.925 VII) in verband met de extra inzet van medewerkers ten behoeve van ondersteuning bij de opvang van asielzoekers in crisisopvanglocaties.

In een brief van 26 juli 2022 (EK, A) heeft de minister van BZK deze maatregel en de budgettaire gevolgen daarvan toegelicht.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, B) op 29 september 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 februari 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

26 juli 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 26 juli van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 26 juli, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 26 juli 2022.


Documenten

23