36.170

Zevende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake IPCEI waterstof golf 2 en 3Deze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2022 (35.925 XIII).

Deze wijziging hangt samen met het aangaan van verplichtingen en doen van uitgaven voor deelname aan Important Projects of Common European Interest (IPCEI), specifiek de tweede en derde golf van de IPCEI waterstof.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is 8 november 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB en Groep Van Haga.

Tegen: BIJ1, PvdD, JA21, PVV en FVD.

Afwezig: Lid Gündoğan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 november 2022 als hamerstuk afgedaan. PVV, Fractie-Otten en PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

8 juli 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake IPCEI waterstof golf 2 en 3)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken en Klimaat (..- 2024)

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 8 juli van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 8 juli, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 8 juli


Documenten

10