36.152

Uitvoeringswet Betekeningsverordening



Dit wetsvoorstel implementeert EU-verordening 2020/1784PDF-document over de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken in de uitvoeringswet EG-betekeningsverordening en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het speelt in op de behoefte om de procedurele rechten in burgerlijke of handelszaken te versterken en biedt een grondslag voor verdere digitalisering. Deze verordening is een herschikking van de EG-betekeningsverordening 1393/2007PDF-document.

Met dit voorstel worden de benodigde juridische grondslagen geregeld om de grensoverschrijdende betekening en kennisgeving van stukken te verbeteren. Zo zullen lidstaten assistentie moeten verlenen in het lokaliseren van geadresseerden. De belangrijkste feitelijke uitvoering is het technisch aansluiten van instanties in Nederland (de gerechtsdeurwaarders en de gerechten) op het ICT-systeem e-CODEX voor de grensoverschrijdende communicatie. Hierdoor kan veilig en rechtstreeks met de instanties in de andere lidstaten worden gecommuniceerd, in plaats van per post. Gelijktijdig wordt rekening gehouden met de vereisten betreffende gegevensbescherming en privacy. Het streven is om de aansluiting op e-CODEX voor alle lidstaten operationeel te hebben in 2025. De gerechten en de deurwaarders zullen via een nationale verbinding aangesloten worden op e-CODEX voor het uitwisselen van stukken en verzoeken.

De Betekeningsverordening is per 1 juli 2022 van toepassing.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 16 februari 2023 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 maart 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 juni 2022

titel

Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en kennisgeving van stukken) (herschikking) (PbEU 2020, L 405/40) (Uitvoeringswet Betekeningsverordening)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten