36.120 B

Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2022 (Voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het gemeentefonds. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2022.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 7 juli 2022 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21 en FVD.

Tegen: BIJ1, PVV, Groep Van Haga.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juli 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: Fractie-Nanninga, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, Fractie-Otten, ChristenUnie, SGP, CDA, VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop.

Tegen: PVV.

OSF en 50PLUS waren niet aanwezig bij de stemmingen.

De tijdens het plenaire debat op 12 juli 2022 ingediende motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het afzien van bijdragen aan gemeenten voor de uitvoering van het klimaatakkoord (EK, B) is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV, FVD en Fractie-Frentrop stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

25 mei 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2022.


Documenten