36.120 XII

Wijziging begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2022 (Voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2022.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 7 juli 2022 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel wordt op 27 september 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

25 mei 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2022.


Documenten

8