36.094

Novelle verbetering uitvoerbaarheidDeze novelle wijzigt het wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (35.603).

In de novelle worden de onderdelen gewijzigd die met de amendementen van het Kamerlid Beckerman, gericht op ondersteuning voor eigenaren en versterking in eigen beheer aan het wetsvoorstel zijn toegevoegd (TK 35.603, 38 en TK 35.603, 68). Dit wordt gedaan om de amendementen uitvoerbaar te maken en aan te laten sluiten bij hetgeen al in de praktijk gebeurt en bij de verantwoordelijkheidsverdeling van de betrokken partijen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 13 december 2022 aangenomen.

Voor: GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Tegen: SP, PvdD, BBB en BIJ1.

De fractie van BBB heeft na de stemming aangegeven geacht te willen worden voor het wetsvoorstel te hebben gestemd.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 april 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OSF, Fractie-Nanninga, PvdA, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie, CDA, VVD, PVV, Fractie-Otten, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop.

Tegen: SP en PvdD.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) levert op 18 juni 2024 inbreng voor een (vertrouwelijk) schriftelijk overleg over de brief van de staatssecretaris van EZK over start arbitrageprocedure door Shell en ExxonMobil tegen de Staat der Nederlanden (EK, S met bijlagen) en het verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van EZK over afhandeling kosten schade als de NAM wordt ontmanteld (EK 33.529 / 35.603 / 36.094, T met bijlage).


Kerngegevens

ingediend

3 mei 2022

titel

Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

De novelle past het wetsvoorstel op drie onderdelen aan:

  • 1. 
    Eigenaren kunnen de voorbereiding van de versterking in eigen beheer uitvoeren. De aanwijzing van de methode waarmee het gebouw wordt beoordeeld, evenals de uiteindelijke beoordeling of het gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet, blijven in publieke handen.
  • 2. 
    Eigenaren die in het schade- en versterkingstraject in bezwaar of beroep worden bijgestaan door een onafhankelijk adviseur, onder (door het bestuur van de Raad voor rechtsbijstand te stellen) voorwaarden hiertoe een vergoeding kunnen ontvangen.
  • 3. 
    De novelle voorziet in een grondslag om de kostenvergoeding voor ondersteuning van eigenaren door middel van een heffing bij de NAM in rekening te brengen.

Documenten

67
Bladeren:
[1-50] [51-67] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-67] documenten