36.038

Incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat 2022 inzake incidentele tegemoetkoming vuurwerkbrancheDeze incidentele suppletoire begroting wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2022 (35.925 XII). Door de ontwikkelingen rond COVID-19 en de grote druk op de zorg heeft het kabinet ook dit jaar besloten tot een tijdelijk verbod op afsteken, de verkoop en het vervoer van eindejaarsvuurwerk tijdens de jaarwisseling 2021/2022.

Met dit voorstel stelt het kabinet middelen beschikbaar ter compensatie voor de vuurwerksector. Ondernemers en verkopers van vuurwerk kunnen voor een tegemoetkoming voor de omzetdaling aanspraak maken op de algemene steunmaatregelen in het kader van COVID-19.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 12 mei 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 mei 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

17 februari 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake incidentele tegemoetkoming vuurwerkbranche)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 maart van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 maart, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 maart.


Documenten