35.788, K

Motie-Huizinga-Heringa (ChristenUnie) c.s. over een analyse van de benodigde versterking van de Eerste KamerIn deze motie wordt de regering verzocht daar waar gekeken wordt naar de versterking van de Tweede Kamer daarin een analyse van de benodigde versterking van de Eerste Kamer mee te nemen.Kerngegevens

nummer 35.788, K
ingediend 15 februari 2022
bij het debat naar aanleiding van de regeringsverklaring
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 22 februari 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PVV en FVD stemden tegen.
indiener(s) J.C. Huizinga-Heringa (ChristenUnie)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
A.L. Bredenoord (D66)
P. Rosenmöller (GroenLinks)
dossier(s) Kabinetsformatie 2021 (35.788)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
uitvoeringsstatus uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 29 maart 2022 besloten de brief van de minister van BZK van 23 maart 2022 (EK 35.788, V) met een reactie op deze motie door te geleiden naar de Huishoudelijke Commissie en het Management Team van de Eerste Kamer. Zij gaat er voorts vanuit dat het College van Senioren nauw betrokken zal zijn bij een eventuele (verdere) versterkingsoperatie van de Eerste Kamer. De commissie wordt graag op de hoogte gehouden van eventueel te nemen vervolgstappen en zal t.z.t. desgewenst in schriftelijk overleg treden met de regering.Uitvoering