35.788, J

Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over een nationale vlag in de vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten-GeneraalIn deze motie wordt de Huishoudelijke Commissie verzocht in overleg met het College van Senioren stappen te ondernemen die ertoe leiden dat ook in de plenaire zaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal de nationale vlag zichtbaar wordt gemaakt.Kerngegevens

nummer 35.788, J
ingediend 15 februari 2022
bij het debat naar aanleiding van de regeringsverklaring
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 22 februari 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De PvdD-fractie stemde tegen.
indiener(s) M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
P. Schalk (SGP)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Kabinetsformatie 2021 (35.788)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd