36.001

Incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2022 inzake regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw, waterschade LimburgDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2022 (35.925 XIV). De wijziging houdt verband met de regeling voor ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw door de waterschade in Limburg in de zomer van 2021.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 31 maart 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 april 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

23 december 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake de regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw, waterschade Limburg)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari


Documenten

9