35.925 XIV, G

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over een plan van aanpak ten behoeve van de populatie van weidevogels en het resultaatafhankelijk maken van subsidies voor agrarisch natuurbeheerIn deze motie wordt de regering verzocht te komen met een plan van aanpak om verdere teruggang van de populatie van weidevogels te stoppen en subsidies voor agrarisch natuurbeheer resultaatafhankelijk te maken.Kerngegevens

nummer 35.925 XIV, G
ingediend 21 december 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 21 december 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, FVD, GroenLinks, SP, PvdA, OSF en PvdD stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door S.M. Kluit (GroenLinks)
M.J.M. Kox (SP)
H.M. Prast (PvdD)
dossier(s) Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2022 (35.925 XIV)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)