35.925 XIV, F

Motie-Berkhout (Fractie-Nanninga) c.s. het niet onteigenen van boeren ten behoeve van de reductie van stikstofuitstootIn deze motie wordt de regering verzocht geen onteigeningen van boeren uit het oogpunt van het reduceren van stikstofuitstoot toe te staan.Kerngegevens

nummer 35.925 XIV, F
ingediend 21 december 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 21 december 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, 50PLUS en PVV stemden voor.
indiener(s) H.A. Berkhout (Nanninga)
mede ondertekend door A. Nanninga (Nanninga)
L.F.A.M. van Wely (Nanninga)
dossier(s) Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2022 (35.925 XIV)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)