35.925 XIV, E

Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over een open proces om te komen tot een programma voor het landelijk gebiedIn deze motie wordt de regering verzocht op korte termijn een open proces met het parlement te entameren met als doe te komen met een programma voor het landelijk gebied dat parlementair breed gedragen kan worden en zo recht doet aan de intentie van het nieuwe kabinet met een open bestuurscultuur.Kerngegevens

nummer 35.925 XIV, E
ingediend 21 december 2021
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Op 21 december 2021 aangehouden en op 1 november 2022 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) S.M. Kluit (GroenLinks)
mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks)
H. Karakus (PvdA)
N.K. Koffeman (PvdD)
P. Rosenmöller (GroenLinks)
C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
dossier(s) Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2022 (35.925 XIV)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)