35.991

Strafbaarstelling voorbereidingshandelingen seksueel kindermisbruikDit wetsvoorstel wijzigt het Wetboek van Strafrecht waardoor de voorbereidingshandelingen van seksueel kindermisbruik strafbaar worden. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de gewijzigde Tweede Kamermotie-Van Wijngaarden c.s over wettelijk strafbaar stellen van het bezitten van een pedohandboek ( TK 31.015 nr. 190). In deze motie wordt de regering opgeroepen om een wetsvoorstel in te dienen om ook het in bezit hebben van teksten met advies en/of richtlijnen over het seksueel misbruiken van kinderen expliciet strafbaar te stellen. De regering vindt het tegengaan van seksueel misbruik van kinderen van groot belang.

Met dit voorstel wordt het verwerven, in bezit hebben en anderen bijbrengen van instructies gericht op seksueel misbruik van kinderen, en ook het daarbij voorkomen dat sporen van misbruik achterblijven strafbaar met een gevangenisstraf van maximaal vier jaren of een geldboete van de vijfde categorie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 13 september 2022 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 maart 2023 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

13 december 2021

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het zelfstandig strafbaar stellen van voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel misbruik met kinderen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

20