35.925, G

Motie-Crone (PvdA) c.s. over een half miljard uittrekken voor het volkshuisvestingsfonds en het versneld afbouwen van de verhuurderheffingIn deze motie wordt de regering verzocht ook komend jaar een half miljard uit te trekken voor een tweede ronde van het volkshuisvestingsfonds en om versneld de verhuurderheffing af te bouwen.Kerngegevens


Bijzonderheden

Deze motie was eerder aangehouden op 23 november 2021.