33.328 / 35.112, Z

Motie-Rombouts (CDA) c.s. over een deugdelijk systeem van informatiehuishouding van de overheidIn deze motie wordt de regering verzocht met voortvarendheid een evaluatie van de Wet openbaarheid van bestuur uit te laten voeren en een voorstel voor te bereiden om te investeren in een deugdelijk systeem van informatiehuishouding van de overheid en een mentaliteitsverandering onder bestuurders.Kerngegevens

nummer 33.328 / 35.112, Z
ingediend 28 september 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 5 oktober 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, CDA, Fractie-Otten, PvdD en ChristenUnie stemden voor. De OSF was afwezig bij de stemming.
indiener(s) A.G.J.M. Rombouts (CDA)
mede ondertekend door P. Schalk (SGP)
H.J.J. Talsma (ChristenUnie)
dossier(s) Novelle Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid (35.112)
Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid (33.328)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)