35.917

Verlengen werkingsduur Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijdingDit wetsvoorstel verlengt de werkingsduur van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (Twbmt) met vijf jaar. Daardoor vervalt deze wet niet op 1 maart 2022, maar op 1 maart 2027. De Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding bevat tijdelijke regels voor het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die het voornemen hebben om zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen.

Uit het evaluatieonderzoek van de Twbmt (EK 34.359, C met bijlage) blijkt dat de bestuurlijke maatregelen een toegevoegde waarde hebben voor de lokale persoonsgerichte aanpak van terrorisme. In de kabinetsreactie van 8 april 2020 ( EK 35.359, C) was nog opgenomen dat de horizonbepaling zou worden geschrapt. Door het aannemen in de Tweede Kamer van de Motie-Segers en Van Toorenburg over verlenging van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding met vijf jaar ( TK 29.754, 573) wordt de werkingsduur nu met vijf jaar verlengd. Daarnaast is ook het huidige dreigingsbeeld een reden om de Twbmt te behouden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 14 december 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: Fractie Den Haan, ChristenUnie, VVD, SGP, Lid Omtzigt, CDA, JA21, BBB, PVV en Groep Van Haga.

Tegen: D66, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, DENK, FVD, Volt en BIJ1.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 februari 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, VVD, Fractie-Nanninga, ChristenUnie, Fractie-Otten, PVV, 50PLUS, SGP en FVD

Tegen: D66, GroenLinks, PvdA en SP.

PvdD en OSF waren niet aanwezig bij de stemming.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2021

titel

Wijziging van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding in verband met het verlengen van de werkingsduur

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten