35.925 XII

Begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2022Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 7 december 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, Lid Omtzigt, CDA, JA21, BBB, PVV en Groep Van Haga.

Tegen: PvdD, FVD en BIJ1.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2021 als hamerstuk afgedaan.

Kennismakingsgesprek met de minister en staatssecretaris I&W

Het kennismakingsgesprek met de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat vond plaats op 8 maart 2022.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2021

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari. .


Documenten

147
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-147] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-147] documenten