35.621, E herdruk

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een referendum inzake de samenvoeging van Heerhugowaard en LangedijkIn deze motie wordt de regering opgeroepen de wet voor de samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk niet in werking te laten treden zolang de inwoners van alle betrokken gemeenten zich niet een referendum hebben kunnen uitspreken over deze herindeling.Kerngegevens

nummer 35.621, E herdruk
ingediend 6 juli 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 13 juli 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten en PVV stemden voor.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk (35.621)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)