35.668, G

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de verlenging van de reductie van kolenstook tot 2030 en over het verbieden van het stoken van houtige biomassaIn deze motie wordt de regering verzocht de voorgestelde reductie van kolenstook te verlengen tot 2030 en het vervangen van kolenstook door het stoken van houtige biomassa te verbieden.Kerngegevens

nummer 35.668, G
ingediend 29 juni 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 6 juli 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SP, OSF en PvdD stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door A.M.V. Gerkens (SP)
A.C.M. Raven (OSF)
dossier(s) Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van CO2-emissie (35.668)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)