35.668, D

Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over het stoppen van verbranden van bomen voor industriële energieopwekkingIn deze motie wordt de regering verzocht om alles in het werk te stellen om industriële energieopwekking op basis van gekapte bomen, zo snel mogelijk te stoppen.Kerngegevens

nummer 35.668, D
ingediend 29 juni 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 6 juli 2021 na stemming bij zitten en op staan verworpen. CDA, VVD, 50PLUS, PvdA, D66 en GroenLinks stemden tegen.
indiener(s) L.P. van der Linden (Nanninga)
mede ondertekend door H.A. Berkhout (Nanninga)
A.J.A. Beukering (Nanninga)
A. Nanninga (Nanninga)
J. van Pareren (Nanninga)
dossier(s) Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van CO2-emissie (35.668)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)