35.762

Wet implementatie EETS-richtlijnDit wetsvoorstel implementeert de EU-Richtlijn 2019/520PDF-document over de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter facilitering van wegentol in de Unie (EETS-richtlijn) in Nederlandse wet- en regelgeving. Met dit voorstel wordt het mogelijk om, naast nationale elektronische tolheffingsdiensten, houders of eigenaren van voertuigen ook een Europese elektronische tolheffingsdienst (een European Electronic Toll Service, of: EETS) aan te bieden. Gebruikers van EETS kunnen dan onder één overeenkomst aan tolverplichtingen voldoen in alle elektronische tolheffingsgebieden waar de EETS-aanbieder is geaccrediteerd.

De regels voor grensoverschrijdende uitwisseling van voertuigregistratiegegevens over voertuigen en de eigenaren of houders daarvan waarvoor in de Europese Unie geen wegentol is betaald zijn grotendeels al geïmplementeerd in het Kentekenreglement.

De richtlijn moet uiterlijk 19 oktober 2021 zijn geïmplementeerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer (EK, A) heeft het voorstel op 17 juni 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juli 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

11 maart 2021

titel

Regels voor de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/520 van het Europese Parlement en de Raad van 19 maart 2019 betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Unie (Wet implementatie EETS-richtlijn)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

13