35.600, R

Gewijzigde motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het verwijderen van Lelystad Airport van de lijst PAS-meldersIn deze motie wordt de regering verzocht om Lelystad Airport van de lijst PAS-melders te verwijderen.Kerngegevens

nummer 35.600, R
ingediend 2 maart 2021
gewijzigd 9 maart 2021
behandelstatus gewijzigd
verworpen
toelichting behandelstatus Op 16 maart 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, FVD, GroenLinks, SP, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door R.A. Janssen (SP)
S.M. Kluit (GroenLinks)
P. Nicolaï (PvdD)
dossier(s) Stikstofreductie en natuurverbetering (35.600)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)