35.600, S

Gewijzigde motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het openbaar maken van SDF-rapportages met bijbehorende motivatieIn deze motie wordt de regering verzocht om de onderbouwing van de aangeleverde scores van de eerder genoemde organisaties openbaar te maken en de correcties doorgevoerd in de SDF-rapportage met de bijbehorende motivatie openbaar te maken. Dit voor de SDF-rapportages uit het verleden en de SDF-rapportages in de toekomst.

.Kerngegevens

nummer 35.600, S
ingediend 2 maart 2021
gewijzigd 9 maart 2021
behandelstatus gewijzigd
verworpen
toelichting behandelstatus Op 9 maart 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten en PVV stemden voor.
indiener(s) M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Stikstofreductie en natuurverbetering (35.600)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)