35.729

Initiatiefvoorstel-Leijten Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendumDit initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Leijten (SP) beoogt aan de Grondwet bepalingen inzake het bindend correctief referendum toe te voegen.

Met de bekendmaking van de wet van 1 februari 2021, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (zie dossier 35.129) is de eerste lezing van dit Grondwetsvoorstel afgerond. Het onderhavige voorstel bevat de tweede lezing voor het wijzigen van de Grondwet.

De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een verklaringswet (overwegingswet) – en ontbinding van de Tweede Kamer – een tweede lezing van het Grondwetsvoorstel plaatsvindt. Als de eerste lezing als initiatiefwetsvoorstel aanhangig is gemaakt – zoals in dit geval – is het sinds de jaren 70 van de vorige eeuw gebruikelijk dat ook het wetsvoorstel in tweede lezing door één of meer leden van de Tweede Kamer in procedure wordt gebracht. Met het oog hierop is het onderhavige wetsvoorstel aanhangig gemaakt.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

De oorspronkelijke initiatiefnemer, het Tweede Kamerlid Van Raak (SP), heeft bij brief van 29 maart 2021 (TK, 5) gemeld dat het Tweede Kamerlid Leijten (SP) met ingang van 31 maart 2021 de verdediging van dit initiatiefwetsvoorstel op zich zal nemen.


Kerngegevens

ingediend

11 februari 2021

titel

Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Procedure grondwetsherziening


Documenten