35.129, H

Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over een novelle inzake de uitkomstdrempelIn deze motie wordt de initiatiefnemer verzocht te bewerkstelligen dat middels een novelle het wetsvoorstel zo wordt aangepast dat het geen onhaalbare uitkomstdrempel meer bevat.

Tevens besluit de Kamer in deze motie de stemming over het wetsvoorstel uit te stellen totdat deze aanpassing is gerealiseerd.Kerngegevens

nummer 35.129, H
ingediend 19 januari 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 26 januari 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, 50PLUS, PvdA en PvdD stemden voor.
indiener(s) R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
R.A. Koole (PvdA)
H. Otten (Otten)
P. Rosenmöller (GroenLinks)
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Van Raak Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (35.129)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)