35.633, F

Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over dierenwelzijnscriteria onderdeel maken van de toekomstige ombouwregeling voor pelsdierhouderijenIn deze motie wordt de regering verzocht om ambitieuze dierenwelzijnscriteria onderdeel te maken van de toekomstige ombouwregeling voor pelsdierhouderijen zoals de subsidie Pelsdierhouderij en toekenning afhankelijk te maken van een verbod op draadgazen kooien bij ombouwen van het bedrijf.Kerngegevens

nummer 35.633, F
ingediend 14 december 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 15 december 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Van Pareren, GroenLinks, SP, PvdA, OSF en D66 stemden voor.
indiener(s) S.M. Kluit (GroenLinks)
mede ondertekend door R.A. Janssen (SP)
J. Recourt (PvdA)
dossier(s) Vervroegde beëindiging pelsdierhouderij (35.633)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)