35.570, X

Motie-Van Rooijen (50PLUS) over een onafhankelijke beleidsanalyse bij complexe wetsvoorstellenIn deze motie wordt de regering verzocht bij indiening van een wetsvoorstel waarvan de uitvoering complexe elementen bevat voortaan steeds vergezeld te doen gaan van een onafhankelijke beleidsanalyse door deskundigen.Kerngegevens

nummer 35.570, X
ingediend 17 november 2020
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Op 24 november 2020 aangehouden en op 28 september 2021 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Miljoenennota 2021 (35.570)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)