35.620

Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint AnthonisDit wetsvoorstel regelt de samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis tot de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Deze samenvoeging vindt plaats op initiatief van de betrokken gemeenten zelf. De nieuwe gemeente die door deze samenvoeging ontstaat heeft circa 80.000 inwoners en 29 kernen. Met een oppervlakte van 324 km² wordt Land van Cuijk qua grondgebied de grootste gemeente van de provincie Noord-Brabant. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2022.

Aanleiding voor het wetsvoorstel is het herindelingsadvies van de betrokken gemeenten (vastgesteld op 24 juni 2020) en de positieve zienswijze daarop van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant van 30 juni 2020. De vier samen te voegen gemeenten werken al langere tijd samen en willen nu als één gemeente verder om gezamenlijk hun bestuurlijke ambities te realiseren en maatschappelijke opgaven tegemoet te treden. De nieuwe gemeente wil vanuit de verbinding van de 29 kernen een sterke positie in de regio innemen.

Op 25 mei 2021 is bij de Tweede Kamer een novelle (35.842) ingediend die het onderhavige wetsvoorstel wijzigt en strekt tot aansluiting van de gemeente Grave bij de samen te voegen gemeenten.

De novelle was door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangekondigd in haar brief van 30 april 2021 (EK 35.620, B).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 11 februari 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie.

Tegen: Krol, PVV en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 juli 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: Fractie-Nanninga, FVD en PVV.

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 6 juli 2021, gezamenlijk met de novelle 35.842 en de wetsvoorstellen Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden (35.619) en Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk (35.621).

Tijdens het debat zijn vijf moties ingediend waarover op 13 juli 2021 werd gestemd.


Kerngegevens

ingediend

3 november 2020

titel

Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

35