35.619

Samenvoeging van de gemeenten Landerd en UdenDit wetsvoorstel regelt de samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden tot de nieuwe gemeente Maashorst. Deze samenvoeging is op initiatief van de betrokken gemeenten zelf tot stand gekomen. De nieuwe gemeente die ontstaat heeft circa 57.000 inwoners, 6 kernen en een oppervlakte van 107 km². De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2022.

Aanleiding voor het wetsvoorstel is het herindelingsadvies van de betrokken gemeenten (vastgesteld op 16 april 2020) en de positieve zienswijze daarop van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant van 12 mei 2020. De gemeenten kiezen zelf voor een gezamenlijke toekomst omdat dit volgens hen meer kansen biedt voor inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven dan wanneer zij afzonderlijk verder gaan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 25 februari 2021 aangenomen.

Voor: SP, PvdD, Van Kooten-Arissen, PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie.

Tegen: PVV en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 juli 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: Fractie-Nanninga, FVD en PVV.

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 6 juli 2021, gezamenlijk met de wetsvoorstellen Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (35.620), Novelle Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (35.842) en Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk (35.621).

Tijdens het debat zijn vijf moties ingediend waarover op 13 juli 2021 werd gestemd.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) heeft bij brief van 3 april 2024 inbreng geleverd voor een nader schriftelijk overleg (EK 35.621 / 35.619, J met bijlagen) naar aanleiding van het verslag van een nader schriftelijk overleg van 12 oktober 2023 met de minister van BZK over de aanpak van de evaluaties inzake de vorming van de gemeente Dijk en Waard en de gemeente Maashorst (EK 35.621 / 35.619, I met bijlagen).


Kerngegevens

ingediend

3 november 2020

titel

Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

63
Bladeren:
[1-50] [51-63] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-63] documenten