35.621

Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en LangedijkDit wetsvoorstel heeft betrekking op de samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langdijk tot de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Deze samenvoeging is op initiatief van de betrokken gemeenten zelf tot stand gekomen en leidt tot een nieuwe gemeente die circa 85.000 inwoners telt en een oppervlakte van 67,02 km² heeft (waarvan 4,58 km² water). De nieuwe gemeente bestaat uit een stad en acht kernen. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2022.

Aanleiding voor het wetsvoorstel is het herindelingsadvies van de betrokken gemeenten (vastgesteld op 11 maart 2020) en de positieve zienswijze daarop van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland van 1 juli 2020. Met name bij de gemeente Langedijk bestond al langere tijd de wens om de bestuurskracht te verbeteren. Deze wens werd mede ingegeven door landelijke ontwikkelingen die het de gemeente steeds moeilijker maakten om zelfstandig op een kwalitatief goed niveau haar taken uit te voeren. De gemeenten spreken in hun herindelingsadvies de ambitie uit een sterke en innovatie gemeente te worden, waar iedereen telt en wordt gezien, met ruimte voor mens en natuur. Dijk en Waard zou een relatief grote gemeente worden die voor bestuurlijk evenwicht in de regio kan zorgen, met nieuw-stedelijke allure, maar ook met een dorps karakter waarin ruimte is voor kernen met een eigen identiteit. De bestuurlijke samenvoeging is per 1 januari 2020 voorafgaan door een ambtelijke fusie, waardoor er op dit moment al sprake is van één ambtelijke organisatie voor beide gemeenten. De bestuurlijke samenvoeging is het sluitstuk, waarmee de nieuwe gemeente Dijk en Waard wordt gevormd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 11 februari 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie.

Tegen: Krol, SP, PVV, PvdD, Van Kooten-Arissen en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 juli 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en ChristenUnie.

Tegen: Fractie-Nanninga, FVD, PVV en PvdD.

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 6 juli 2021, gezamenlijk met de wetsvoorstellen Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden (35.619), Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (35.620) en Novelle Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (35.842).

Tijdens het debat zijn vijf moties ingediend waarover op 13 juli 2021 werd gestemd.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) heeft bij brief van 3 april 2024 inbreng geleverd voor een nader schriftelijk overleg (EK 35.621 / 35.619, J met bijlagen) naar aanleiding van het verslag van een nader schriftelijk overleg van 12 oktober 2023 met de minister van BZK over de aanpak van de evaluaties inzake de vorming van de gemeente Dijk en Waard en de gemeente Maashorst (EK 35.621 / 35.619, I met bijlagen).


Kerngegevens

ingediend

3 november 2020

titel

Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

54
Bladeren:
[1-50] [51-54] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-54] documenten