35.418, F

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een meervoudige nationaliteit van leden van een kiescollegeIn deze motie wordt de regering opgeroepen in het verdere wetgevingstraject maatregelen te treffen om een meervoudige nationaliteit voor leden van een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal te voorkomen.Kerngegevens

nummer 35.418, F
ingediend 6 oktober 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 13 oktober 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. FVD en PVV stemden voor.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (35.418)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)