Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).


Stand van zaken

De vastgestelde structuurvisie (EK A / TK 53 met bijlagen) is op 11 september 2020 aangeboden aan de Eerste en de Tweede Kamer.

De commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) hebben op 8 december 2020 de behandeling van deze omgevingsvisie afgerond.

De Eerste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) levert op 28 april 2024 inbreng voor een nader schriftelijk overleg met de minister voor N&S over de stand van zaken Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

De commissies voor IWO en voor EZK/LNV hebben op 6 oktober 2020 een technische briefing gekregen over de definitieve Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

De commissies voor IWO en EZK/LNV voerden op 1 december 2020 een mondeling overleg met de minister van BZK over de definitieve NOVI.


Kerngegevens

ingediend

17 februari 2017

titel

Nationale Omgevingsvisie

schriftelijke voorbereiding


Documenten

287
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-287] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-287] documenten