35.539

Incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2020 inzake nertsenhouderijen: ruimingskosten en uitvoeringskosten stoppersregelingDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35.300 XIV). Deze wijziging houdt verband met de ruimingen van een aantal met het SARS-CoV-2 virus besmette nertsenhouderijen en hiermee samenhangend onderzoek. Daarnaast heeft de wijziging betrekking op de uitvoeringskosten voor de stoppersregeling van nertsenhouderijen.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 26 januari 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD.

Tegen: PvdD en Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 februari 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

28 augustus 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake nertsenhouderijen: ruimingskosten en uitvoeringskosten stoppersregeling)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 28 augustus van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 28 augustus, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 28 augustus.


Documenten

9