34.430, R

Motie-Vos (PvdA) c.s. over de reactie van de regering op overgebleven adviezen en de uitwerkingen van eerder overgenomen adviezenIn deze motie wordt de regering verzocht uiterlijk voor het zomerreces van 2020 de reactie op de overgebleven adviezen van de Staatscommissie te geven en de uitwerkingen van de eerder overgenomen adviezen.Kerngegevens

nummer 34.430, R
ingediend 4 februari 2020
bij Het debat over (1) het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel, (2) het eerste deel van de kabinetsreactie (EK 34.430, F), (3) de uitvoering van de Motie-Schalk (EK 35.300, L) en (4) de tot dusver gevoerde correspondentie met de regering over dit onderwerp.
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 11 februari 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, PvdA, ChristenUnie, SGP, FVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden voor. De OSF-fractie was niet aanwezig bij de stemming.
indiener(s) M.L. Vos (PvdA)
mede ondertekend door P.B. Cliteur (FVD)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
M.J.M. Kox (SP)
P. Schalk (SGP)
dossier(s) Staatscommissie Parlementair Stelsel (34.430)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
uitvoeringsstatus uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) voerde op 29 september 2020 een mondeling overleg met de minister van BZK over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het kabinetsstandpunt over het advies van de Staatscommissie parlementair stelsel (naar aanleiding van de brief van de minister van BZK van 1 juli 2020 (EK 34.430, T) met een aanvulling op het kabinetsstandpunt over het advies van de staatscommissie).Uitvoering