35.347, K

Motie-Pijlman (D66) c.s. over het ontzien van kringlooplandbouwbedrijven bij toekomstige beleidsvoorstellenIn deze motie wordt de regering verzocht bij toekomstige beleidsvoorstellen aangaande de landbouwsector stappen richting kringlooplandbouw die bedrijven al hebben gezet mee te wegen.Kerngegevens

nummer 35.347, K
ingediend 17 december 2019
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, VVD en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) H.J. Pijlman (D66)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
W.T. van Ballekom (VVD)
A.L. Bredenoord (D66)
G. Gerbrandy (OSF)
R. van Gurp (GroenLinks)
A.C. van Huffelen (D66)
J.C. Huizinga-Heringa (ChristenUnie)
G. Prins (CDA)
dossier(s) Spoedwet aanpak stikstof (35.347)
behandelende commissie(s) commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
uitvoeringsstatus deels uitgevoerd


Uitvoering