35.349

Wet uitbreiding slachtofferrechtenHet wetsvoorstel wijzigt het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht ter uitbreiding van de rechten van slachtoffers van misdrijven. Hiermee wil de regering bijdragen aan een verdere versteviging en verankering van de positie van het slachtoffer in het strafproces. Met dit voorstel wordt de kring van wettelijk spreekgerechtigden uitgebreid met stiefkinderen en stiefbroers- en zussen. Stiefouders hebben dit recht al.

Ook voegt dit voorstel een verschijningsplicht toe voor de voorlopig gehechte verdachte die wordt verdacht van een ernstig zeden- of geweldsmisdrijf. Ook wordt een spreekrecht ingevoerd op de tbs-verlengingszitting en in het kader van de plaatsing in een justitiële jeugdinrichting (PIJ-maatregel).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) op 13 oktober 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, FVD en Van Haga.

Tegen: D66.

De fracties van GroenLinks en de SP wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen artikel I, onderdelen G tot en met J, L, M en P te hebben gestemd.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 april 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Nanninga, FVD, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV en PvdD.

Tegen: ChristenUnie.

Tijdens de plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer op 13 april 2021 is de motie-Janssen (SP) over actualisering van het onderzoek naar een twee-fasen-proces (EK, E) ingediend. De motie is op dezelfde dag aangehouden. De griffie gaat informeren naar de uitvoering van de motie.

Eventueel konden de leden de brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het rapport ‘Evaluatie Schadefonds Geweldsmisdrijven’ (EK 32.363, C met bijlage) en het verslag van een schriftelijk overleg over de EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers (2020-2025) (EK 35.588, B) betrekken bij de behandeling van dit wetsvoorstel.


Kerngegevens

ingediend

26 november 2019

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

53
Bladeren:
[1-50] [51-53] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-53] documenten