35.300, AD

Gewijzigde motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het inzetten op een warme sanering van de veehouderij gericht op blijvende vermindering van het aantal gehouden dierenIn deze motie wordt de regering verzocht bij maatregelen ter bestrijding van de stikstofcrisis symptoombestrijding van onbewezen kwaliteit uit te sluiten van subsidieverlening en in te zetten op een warme sanering van de veehouderij gericht op blijvende vermindering van het aantal gehouden dieren.Kerngegevens

nummer 35.300, AD
ingediend 19 november 2019
gewijzigd 3 december 2019
behandelstatus gewijzigd
verworpen
toelichting behandelstatus Op 3 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, PvdD, PvdA en OSF stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door A.M.V. Gerkens (SP)
S.M. Kluit (GroenLinks)
M.J.M. Kox (SP)
P. Nicolaï (PvdD)
C. Teunissen (PvdD)
afgevallen ondertekenaar(s) E.B. van Apeldoorn (SP)
dossier(s) Miljoenennota 2020 (35.300)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)