35.300, U

Motie-Sent (PvdA) c.s. over de systematiek van financiering van gemeentenIn deze motie wordt de regering verzocht met de gemeenten in overleg te treden over de financiering van gemeenten en de uitkomst hiervan reeds in 2020 mee te nemen om in 2020 al in de financieringssystematiek meer rust te krijgen.Kerngegevens

nummer 35.300, U
ingediend 19 november 2019
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 26 november 2019 en op 27 oktober 2020 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) E.M. Sent (PvdA)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
G. Gerbrandy (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2020 (35.300)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 8 september 2020 het verslag van het schriftelijk overleg met de minister van BZK van 2 juli 2020 (EK 35.300 B / 35.300, D) over de brief van de minister van 18 december 2019 (EK 35.300 B / 35.300, C) inzake aanpassingen om schommelingen in het gemeentefonds te voorkomen of te dempen (mede in verband met deze motie) voor kennisgeving aangenomen.

Deze motie was op 26 november 2019 aangehouden in verband met de ontvangst van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 25 november 2019 (EK 35.300, AB) met een toelichting op de trajecten rondom de normeringssystematiek van het Gemeentefonds en het Provinciefonds.