35.300, S

Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over het ondersteunen van fossiele projecten uitsluiten van exportkredietverzekeringenIn deze motie wordt de regering verzocht, gelijk Invest-NL en de EIB, het ondersteunen van fossiele projecten uit te sluiten van de exportkredietverzekeringen (EKV).Kerngegevens

nummer 35.300, S
ingediend 19 november 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 26 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, PvdD, PvdA en de OSF stemden voor.
indiener(s) C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
F. Karimi (GroenLinks)
N.K. Koffeman (PvdD)
E.M. Sent (PvdA)
dossier(s) Miljoenennota 2020 (35.300)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)