35.300, R

Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over het periodiek laten uitvoeren van een groene houdbaarheidsstudieIn deze motie wordt de regering verzocht een groene houdbaarheidsstudie te laten uitvoeren die inzicht biedt in de impact van klimaatverandering op de (Nederlandse) economie en begrotingKerngegevens

nummer 35.300, R
ingediend 19 november 2019
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 26 november 2019 en op 3 november 2020 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
F. Karimi (GroenLinks)
N.K. Koffeman (PvdD)
E.M. Sent (PvdA)
dossier(s) Miljoenennota 2020 (35.300)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)