35.123, K

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het aanhouden van het wetsvoorstel tot een aangepaste aanvullende overeenkomst aanvaardbaar is voor de KamerIn deze motie wordt de regering verzocht eerst een aanvaardbare aanvullende overeenkomst te concipiëren en met Invest NL overeen te komen en de behandeling van de Machtigingswet lnvest-NL in de Eerste Kamer aan te houden totdat het moment dat er naar het oordeel van de Kamer een bevredigende aanvullende overeenkomst is gesloten.Kerngegevens

nummer 35.123, K
ingediend 12 november 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 19 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdD en Fractie-Otten stemden voor.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door D. Rookmaker (Otten)
J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Machtigingswet oprichting Invest-NL (35.123)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)