35.123, J

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het intrekken van het wetsvoorstel Machtigingswet oprichting Invest-NLIn deze motie wordt de regering verzocht het wetsvoorstel Machtigingswet oprichting Invest-NL in te trekken.Kerngegevens

nummer 35.123, J
ingediend 12 november 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 19 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De Fractie-Otten stemde voor.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door D. Rookmaker (Otten)
J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Machtigingswet oprichting Invest-NL (35.123)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)