35.300, L

Motie-Schalk (SGP) c.s. over opschorting van het wetgevingsproces met betrekking tot de verkiezing van de Eerste KamerIn deze motie wordt de regering verzocht om de nu reeds lopende consultatieronde met betrekking tot een voorstel tot grondwetswijziging, dat de zittingsduur van de Eerste Kamerleden en de tweede lezing van de grondwetsherziening betreft, af te ronden en vervolgens te wachten met voortgaande stappen, zowel in de adviesaanvraag bij de Raad van State als bij het verdere wetgevingsproces, in ieder geval tot het moment dat in beide Kamers het debat is gevoerd over het eindrapport van de Staatscommissie Parlementair Stelsel.Kerngegevens

nummer 35.300, L
ingediend 29 oktober 2019
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 5 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, D66 en VVD stemden tegen.
indiener(s) P. Schalk (SGP)
mede ondertekend door D.J.H. van Dijk (SGP)
G. Gerbrandy (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
H. Otten (Otten)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
P. Rosenmöller (GroenLinks)
M.L. Vos (PvdA)
dossier(s) Miljoenennota 2020 (35.300)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
uitvoeringsstatus uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamer heeft op 4 februari 2020 met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over het (1) het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel, (2) het eerste deel van de kabinetsreactie van 26 juni 2019 (EK 34.430, F), (3) de uitvoering van deze motie en de tot 9 januari 2020 met de regering gevoerde correspondentie over dit onderwerp.

De tot 9 januari 2020 gevoerde correspondentie bestond onder meer uit de volgende documenten:

Tijdens het debat werd een vijftal moties ingediend waarover op 11 februari 2020 werd gestemd. De motie-Vos (PvdA) c.s. over de reactie van de regering op overgebleven adviezen en de uitwerkingen van eerder overgenomen adviezen (EK 34.430, R) werd aangenomen. CDA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, PvdA, ChristenUnie, SGP, FVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden voor. De overige vier moties werden verworpen.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 18 februari 2020 teruggeblikt op het debat van 4 februari 2020. De commissie beschouwt de onderhavige motie als uitgevoerd en wacht de uitvoering van de motie-Vos c.s. af.

De commissie voerde op 10 december 2019 een openbaar gesprek met dhr. Remkes, voormalig voorzitter van de staatscommissie, en voormalige leden van de staatscommissie over het eindrapport en het eerste deel van de kabinetsreactie daarop. Van dit gesprek is een videoverslag beschikbaar.Uitvoering